Paslaugų įkainiai


Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka.

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo taikymas

Telšių rajono savivaldybės tarybos patvirtintos teikiamų paslaugų kainos.


Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno Nr.11-96-2 kainos, indeksuotos viešosios įstaigos Telšių apskrities ligoninės direktoriaus 2009 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V1-3 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo“ nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr.357 1 priedo kainos, indeksuotos viešosios įstaigos Telšių apskrities ligoninės direktoriaus 2009 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V1-3 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo“ nustatyta tvarka.

Paslaugų, kurios nėra išvardintos mokamų paslaugų sąraše ir nepriskiriamos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, kainos.

Kainų skirtumo apmokėjimo už paciento pasirinktus brangesnius vaistus ar medicinos pagalbos priemones apskaitos lapas.

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas

Paciento prašymas gydytis (tirtis) savo lėšomis įsigytomis priemonėmis

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų  kainų sąrašas

Puslapis "Paslaugų įkainiai" atnaujintas 2018-02-15