Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa


Regioninė Telšių ligoninė rudenį pasitinka atsinaujinusi

VšĮ Regioninė Telšių ligoninė rudenį pasitinka neatpažįstamai pasikeitusi. Gimdyves nustebins renovuota ligoninės akušerijos korpuso išorė, kardinaliai pasikeitusios vidaus patalpos ir lauks žinias atnaujinę gydytojai. Tokie pokyčiai Žemaitijos sostinės ligoninėje vyksta Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, dėka.

Eva Jurgelaitytė

Keičiasi pastato išorė ir vidus
„Kartu su LSMU Kauno klinikomis ligoninė dalyvavo projekte „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje". Šio projekto lėšomis suremontuota dalis patalpų ir įsigyta įranga: inkubatorius kūdikiams, naujagimių lovytė su šildymu, portatyvinis ultragarsinis aparatas su akušerijai tinkamais davikliais, mikroskopas ir kt. Antrojo projekto „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams" dėka apšiltintos ligoninės akušerijos korpuso sienos ir stogas, pakeisti langai ir durys, renovuotos šildymo ir vėdinimo sistemos, pakeistas apšvietimas LED šviestuvais", - sako Regioninės Telšių ligoninės direktorė Alma Vitkienė.
Pasak direktorės, projektas svarbus ir tuo, kad pagal teikiamų paslaugų lygį įdiegtos visos reikiamos priemonės ir dokumentacija naujoms metodikoms įsisavinti. Įdiegta paslaugų kokybės kontrolės tvarka ir jos monitoriavimas. Visa tai užtikrina saugų ir kokybišką paslaugų teikimą akušerijos-ginekologijos skyriuje, gerina paslaugų prieinamumą.
Akušerijos korpuse ir akušerijos skyriaus naujagimių poskyryje pakeisti seni mediniai langai ir langai, neatitinkantys gaisrinės saugos reikalavimų, pakeistos senos lauko durys, apšiltintos lauko sienos ir cokolis, apdailai panaudojant dekoratyvinį tinką ir fasadines plokštes, apšiltintas stogas, įrengta nauja stogo danga, įrengtas naujas šilumos punktas ir ventiliacijos kamera, pakeisti akušerijos skyriaus šviestuvai į LED šviestuvus.
Naujagimių poskyryje įrengtos naujos šildymo ir vėdinimo sistemos, elektros maitinimo ir automatikos tinklai, apšvietimas su LED šviestuvais, medicininių dujų sistema.
Akušerijos korpuse įrengta 150 kW galios fotovoltinė saulės elektrinė - 600 fotomodulių, 5 inverteriai, elektros generavimo stebėjimo sistema ir kita įranga, reikalinga sklandžiam ir patikimam sistemos veikimui. Pagaminta elektros energija bus vartojama ligoninės vidaus reikmėms.
Projekto „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje, teikiančioje paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui" lėšomis įgyvendinama dar viena veikla: akušerijos korpuse iki 2016 m. spalio 15 d. bus įrengta saulės kolektorių ir šilumos siurblių sistema karšto vandens ruošimui. Bus įrengti šilumos siurbliai oras-vanduo, kurių bendra galia ~ 90 kW, ir 100 kv. m saulės kolektorių. Numatoma, kad atlikus darbus bus pagaminama ne mažiau kaip 629,65 MWh šiluminės energijos per metus.
Naujagimių poskyryje atlikti patalpų perplanavimo darbai, įrengtos pogimdyvinės palatos su tualetais ir dušais, įrengta viena priartinta namų sąlygoms gimdykla su šeimos laukimo kambariu ir pagalbinės patalpos, reikalingos šiam poskyriui. Pakeisti vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklai, įrengta nauja grindų danga, sienų ir lubų apdaila.
Įrengtas atskiras įėjimas iš lauko, kad būtų galima patekti į akušerijos skyriaus naujagimių poskyrio patalpas ar saugiai evakuotis iš patalpų. Taip pat įrengtos gaisro aptikimo signalizacijos ir silpnų srovių sistemos.

Pinigų skirta ir teorinėms žinioms
2012 m. birželio 12 d. kartu su LR sveikatos apsaugos ministerija ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašyta trišalė Projekto įgyvendinimo sutartis. Projektui skirta lėšų suma sudaro 1 081,7 tūkst. Eur. Šveicarijos Konfederacijos lėšos siekia 85 proc., Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - 15 proc. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2012 m. birželio 13 d., o numatyta pabaiga - 2016 m. lapkričio 30 d.
Iki projekto įgyvendinimo pradžios beveik visas akušerijos-ginekologijos skyrius jau buvo suremontuotas. Neremontuotos buvo likusios naujagimių poskyrio patalpos (307,22 kv. m). Šių patalpų remontui buvo naudojamos dviejų projektų lėšos: energiją taupančioms priemonėms - projekto „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams" lėšos, bendrastatybiniams remonto darbams bei vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos renovavimui - projekto „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje" lėšos.
Pastarojo projekto įgyvendinime Regioninė Telšių ligoninė dalyvauja kaip partneris. Projekto vykdytojas yra LSMU Kauno klinikos. Iš šio projekto remonto darbams skirta 85 tūkst. Eur ir yra gauta medicininės įrangos už 222 tūkst. Eur.
Naujagimių gydytoja Renė Gudauskienė džiaugiasi, kad gražėjo ne tik patalpos, bet gauta reikalinga aparatūra ir atnaujintos teorinės gydytojų žinios.
„Mūsų skyriuje jau yra pagimdyti 206 naujagimiai. Mirusių mes neturėjome. Pas mus gimdo moterys be rizikos arba su neaukšta rizika. Aparatūra mes tikrai labai džiaugiamės. Turėjome pakankamai visko, tačiau gavome naujų staliukų, laringoskopų, inkubatorių ir kitų dalykų, kurie reikalingi pagalbai teikti. Bet labai svarbios yra ir teorinės žinios, kurias būtina atnaujinti reguliariai. Lektoriai buvo labai aukšto lygio, klausėmės teorinių paskaitų, po to viską atlikome praktiškai. Kadangi sunkių atvejų retai
pasitaiko, nekartojant reanimacijos, įgūdžiai blėsta. Tad šios paskaitos mums buvo labai naudingos", - pasakojo R. Gudauskienė.
Užbaigus visus projekte numatytus darbus, Telšių ligoninė tapo dar patrauklesnė ne tik rajono, bet ir regiono gyventojams. Personalui svarbiausia, kad pacientai - būsimos mamytės ir jų mažyliai - gautų saugias ir kvalifikuotas paslaugas, o dirbantieji turėtų geras sąlygas.
„Mūsų komanda profesionali, dauguma gydytojų ir akušerių turi aukštą profesinę kompetenciją. Ligoninėje yra gimdyvių, atvykstančių ir iš kitų rajonų, didesnė dalis - iš Plungės, kur akušerijos paslaugos neteikiamos. Per 2015 m. skyriuje gimė 344 naujagimiai, šiais metais - per 200 naujagimių. Šio projekto dėka esame pasiruošę užtikrinti savalaikį, profesionalų ir kokybišką paslaugų teikimą gimdyvėms ir naujagimiams. Jei nebūtų galimybės pasinaudoti Šveicarijos bendradarbiavimo projektu, savo lėšomis tokio masto darbų pati įstaiga tikrai nebūtų galėjusi padaryti", - sėkmingu projektu džiaugiasi ligoninės direktorė A. Vitkienė.


Akušerijos korpuse įrengta 150 kW galios fotovoltinė saulės elektrinė. Pagaminta elektros energija bus vartojama ligoninės vidaus reikmėms ir leis sutaupyti.


Projekto dėka įrengtos naujos šildymo ir vėdinimo sistemos.

_______________________________________________________________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA, KURIA SIEKIAMA SUMAŽINTI EKONOMINIUS IR SOCIALINIUS SKIRTUMUS IŠSIPLĖTUSIOJE EUROPOS SĄJUNGOJE ĮGYVENDINIMAS VŠĮ TELŠIŲ LIGONINĖJE

Programa „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“

VšĮ Regioninė Telšių ligoninė įgyvendina projektą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ (toliau – Projektas). 2012 m. birželio 12 d. kartu su LR sveikatos apsaugos ministerija ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašyta trišalė Projekto įgyvendinimo sutartis. Projektui skirta lėšų suma sudaro 1 490 tūkst. Eur (Šveicarijos Konfederacijos lėšos - 85 proc. ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšos - 15 proc.). Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2012 m. birželio 13 d., o numatyta pabaiga – 2016 m. rugpjūčio 31 d.

 
Įgyvendinant Projektą numatyta apšiltinti Regioninės Telšių ligoninės akušerinio ir naujagimių korpusų lauko sienas ir stogą, pakeisti dar nekeistus langus, lauko duris, suremontuoti akušerinio skyriaus naujagimių poskyrio patalpas įrengiant vieną priartintą namų sąlygoms gimdyklą su šeimos laukimo kambariu,  pogimdyvines palatas su WC ir dušais. Remontuojamose patalpose bus renovuota šildymo sistema, įrengtas naujas šilumos punktas, modernizuota vėdinimo sistema. Siekiant taupyti elektros energiją, numatyta akušeriniame ginekologiniame skyriuje įrengti patalpų apšvietimą su LED šviestuvais.
Įgyvendinant Projektą, 2014 metų pabaigoje parengtas numatomų atlikti rekonstravimo darbų techninis projektas. 2015 m. balandžio 10 d. įvyks rekonstravimo darbų pirkimo konkursas.

Programa  „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“
LSMUL Kauno klinikos kartu su partneriais – 24 Lietuvos ligoninėmis, iš kurių viena yra Regioninė Telšių ligoninė, įgyvendina Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo programos lėšomis finansuojamą projektą „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas Lietuvoje“.
Projekte dalyvauja didžiųjų Lietuvos miestų ligoninės ir jų filialai, tai pat ir Alytaus, Kėdainių, Marijampolės, Mažeikių, Pasvalio, Telšių, Tauragės, Trakų, Ukmergės, Utenos ir Visagino ligoninės, kurios teikia sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms gimdyvėms ir naujagimiams. Net 90 proc. visų gimdymų Lietuvoje vyksta būtent tose ligoninėse, kurios dalyvauja šioje programoje. Šveicarų parama ypač svarbi, nes leis kiekvienai mamai ir naujagimiui suteikti kokybiškas ir modernias paslaugas.
VšĮ Regioninei Telšių ligoninei jau pristatyta ši moderni medicinos įranga:
Portatyvinis ultragarso aparatas, amnioskopas, šildomas naujagimio reanimacijos stalelis, kardiotakografas, du rinkiniai gimdos takų apžiūrai, otoakustinę emisiją kaupiantis prietaisas naujagimių klausos patikrai, rinkinys gimdos abrazijai, mikroskopas, narkozės aparatas. Bendra pristatytos įrangos vertė 178,2 tūkst. Eur.


Šio projekto lėšomis taip pat numatyta finansuoti ir patalpų būtinojo remonto darbus. Regioninei Telšių ligoninei šiai veiklai vykdyti numatyta 49,3 tūkst. Eur paramos suma.

Regioninė Telšių ligoninė naujagimių lauks atsinaujinusi.  
  

Taip pat mielai kviečiame susipažinti su  Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimu Regioninėje Telšių ligoninėje:
https://www.youtube.com/watch?v=VXXb9XFhGwA

Radijo laidos įrašas...


Daugiau informacijos apie programą rasite:
http://www.sam.lt/index.php?613918183
https://www.facebook.com/LietuvosIrSveicarijosBendradarbiavimoPrograma?ref=hl
https://www.youtube.com/channel/UC4ye0Bg33Z44IMai2jYfvVQ

Puslapis "Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa" atnaujintas 2019-02-19