Kreipimosi tvarka1. Pacientai kreipiasi į ligoninę savo laisvu apsisprendimu. Pacientai į ligoninę guldomi per priėmimo-skubios pagalbos skyrių.
2. Draudžiama į ligoninę paguldyti asmenį be jo sutikimo.
3. Draudžiama paguldyti į ligoninę nepilnametį ar neveiksnų asmenį be jo įstatyminių atstovų sutikimo.
4. Paciento ar jo įstatyminių atstovų sutikimo nereikia:
      4.1. kai yra grėsmė asmens gyvybei ir jis pats dėl to negali tokio sutikimo duoti;
      4.2. kai yra grėsmė nepilnamečio ar neveiksnaus asmens gyvybei, o jo įstatyminių atstovų negalima greitai surasti;
      4.3. kitais įstatymų numatytais atvejais.
5. Jeigu pacientas atvyksta į ligoninę gydytis su gydytojo siuntimu, būtina turėti šiuos dokumentus:
      5.1. Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar jį pakeičiantį, asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
      5.2. jeigu pacientui yra nustatytas invalidumas – invalidumo pažymėjimą;
      5.3. užsiregistravę darbo biržoje – tai patvirtinantį dokumentą;
        5.4. asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją - pensininko pažymėjimą;
      5.5. nedarbingumo pažymėjimą – jei jis buvo išduotas.
6. Kreipiantis dėl būtinosios pagalbos, gydytojo siuntimas nebūtinas.
7. Apie kiekvieną į ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyrių besikreipusį pacientą pažymima ligonių registravimo priėmimo-skubios pagalbos skyriaus apskaitos žurnale (f Nr.001/a). Kiekvienam stacionarizuotam pacientui užvedama gydymo stacionare ligos istorija (f Nr.003/a), akušerijos-ginekologijos skyriuje pildoma gydymo stacionare istorija arba gimdymo istorija (f. Nr.096/L), konsultuotam – asmens sveikatos istorija (f. Nr.025/a).

Puslapis "Kreipimosi tvarka" atnaujintas 2019-09-06