Informacijos teikimo tvarka


   1. Informacija pacientui teikiama jo prašymu.
   2. Informaciją apie ligonio sveikatos būklę teikia gydantis gydytojas ar skyriaus vedėjas. Slaugos personalas neturi teisės teikti tokio pobūdžio informacijos.
   3. Teikdamas informaciją apie gydymą, gydytojas turi:
      3.1. suprantamai paaiškinti specialius medicinos terminus;
      3.2. paaiškinti pacientui apie pačią ligą, jos gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius jo atsisakius.
   4. Apie pacientui suteiktą informaciją, jo apsisprendimą dėl gydymo, siūlomo gydymo atsisakymą ir supažindinimą su galimomis pasekmėmis pažymima ligos istorijoje, pasirašo gydantis gydytojas ir pacientas arba jam atstovaujantis asmuo.
   5. Informaciją apie sveikatos būklę pacientui ar jo artimiesiems (sutuoktiniui, vaikams ar globėjams) teikia gydytojas ar skyriaus vedėjas, o budėjimo metu – budintis gydytojas. Informacija negali būti teikiama be paciento sutikimo, išskyrus įstatymais nustatytas išimtis.
   6. Jei pacientas ar jo atstovai, globėjai atsisako nurodyti medicinos dokumentuose asmenis, kurie turėtų teisę gauti arba negauti konfidencialią informaciją, apie tai pažymima ligos istorijoje ir konfidenciali informacija teikiama tik įstatymų nustatyta tvarka.
   7. Nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams informacija turi būti pateikta suprantamai. Nesutarimų tarp nepilnamečio ir jo tėvų ar globėjų atvejais, gydantis gydytojas, pateikdamas informaciją, turi vadovautis nepilnamečio paciento interesais.
   8. Jeigu nepilnametis yra hospitalizuotas, apie tai turi būti informuojami jo tėvai ar globėjai.

Puslapis "Informacijos teikimo tvarka" atnaujintas 2019-09-06