Darbo užmokestis


Informacija apie Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pareigybės pavadinimas

2019 m. vidutinis
darbuotojų skaičius

2019 m. vidutinis
darbo užmokestis
2020 m. I ketvirčio
vidutinis darbuotojų skaičius
2020 metų I ketvirčio
vidutinis darbo užmokestis
Administracija
34 1396 34 1434
Gydytojai 83 2132 84 1989
Slaugytojai
184 1072 178 1109

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

42 1040 43 1051
Kitas personalas 120 678 119 708
Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2020-04-17