Darbo užmokestis


Informacija apie Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pareigybės pavadinimas

2018 m. vidutinis
darbuotojų skaičius

2018 m. vidutinis
darbo užmokestis
2019 m. III ketvirčio
vidutinis darbuotojų skaičius
2019 metų III ketvirčio
vidutinis darbo užmokestis
Administracija
34 979 34 1335
Gydytojai 87 1580 84 2129
Slaugytojai
180 785 183 1024

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

43 758 43 960
Kitas personalas 128 480 121 653
Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2019-10-14