Naujienos

2013-07-31 08:07:30

Regioninėje Telšių ligoninėje pradės dirbti trys naujos medikės

„Praėjusius 2012 metus baigėme su teigiamu rodikliu, tad ir pastarasis pusmetis nėra ypatingai sudėtingas, nors pirmą pusmetį, kaip ir kitos stacionarinės gydymo įstaigos, baigėme neigiamu finansiniu rezultatu. Pasirašant sutartį 2013-iesiems, Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšos artėjant pirmininkavimui Europos Sąjungai ir dėl krizės padarinių visoms Lietuvos ligoninėms stipriai sumažėjo, šaliai reikėjo sukaupti rezervą. Mūsų gydymo įstaigai finansavimas sumažėjo apie 2 mln. litų. Tikimės, kad padėtis antrąjį pusmetį pasikeis į gerąją pusę ir finansiniai rodikliai bus teigiami“,— sakė šių metų pusmečio rezultatus apžvelgdama laikinai direktorės pareigas einanti Alma Vitkienė.


Nemokamai atostogauti neliepia

Pašnekovė minėjo, kad finansiniai nepritekliai Regioninės Telšių
ligoninės pečių kol kas stipriai neslegia. Algos darbuotojams
išmokamos laiku, su tiekėjais atsiskaitoma, o personalas nemokamai
atostogauti taip pat neprašomas.

„Kaip minėjau, pirmąjį pusmetį PSDF sumažintas, tačiau jei antrąjį šių
metų pusmetį sukaupto rezervo lėšas galėsime panaudoti, padėtis
pagerės. Jeigu finansavimas būtų atstatytas 100 procentų, metus
baigtume teigiamu rezultatu, jei tik iš dalies — sunku
prognozuoti“,— pastebėjo A.Vitkienė.

Dėl suprastėjusios finansinės situacijos vis dėlto teko atlikti
nedidelius pertvarkymus. „Šiemet buvo ir dar bus atlikta tam tikra
restruktūrizacija tarp viduriniojo personalo, sumažinome pavadavimų
skaičių, sumažinti etatai administracijoje“,— teigė laikinoji
direktorė.

Daug metų Regioninėje Telšių ligoninėje stinga kvalifikuotų gydytojų
specialistų, tačiau rudeniop viltį ligoninei teikia trys skirtingų
sričių medikai. „Planuojama, kad nuo rudens turėtų pradėti dirbti
gydytoja nefrologė (inkstų ligų gydytoja), pagal sutartį baigė
rezidentūrą ir atvyks vidaus ligų gydytoja bei gydytoja kardiologė“,—
džiaugėsi A.Vitkienė.

Gydėsi 4 tūkst. 500 pacientų

Regioninėje Telšių ligoninėje pagal III restruktūrizacijos etapą
planuojama didinti ambulatorinėmis-konsultacinėmis paslaugomis
besinaudojančių pacientų skaičių ir mažinti į stacionarą guldomų
ligonių skaičių. „Prioritetą finansuoti Valstybinė ligonių kasa teikia
ambulatorinėms, dienos stacionaro ir skubiosios pagalbos paslaugoms.

Stacionaro paslaugų, į kurias įeina maitinimas, medikamentai,
priežiūra 24 valandas, apmokėjimo balo vertė šiemet, lyginant su
praėjusiais metais, sumažėjo, o maitinimo, medikamentų ir energetiniai
įkainiai pakilo“,— pasakojo laikinoji direktorė ir pridūrė, kad
pernai apmokėjimo balo vertė įstaigoje buvo 0,71 Lt, šiais metais —
0,65 Lt.

Per pastaruosius pusę metų ligoninėje gydėsi beveik 4,5 tūkst.
pacientų. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu pusmečiu, padaugėjo
ligonių Vaikų ligų, Chirurgijos, Psichiatrijos, Reanimacijos
skyriuose. Lovos funkcionavimo rodiklis per pusmetį pasiekė 151,4
paciento, vidutinė gulėjimo trukmė — septynios paros. „Smagu, kad
mūsų statistiniai rodikliai atitinka respublikinius, o kai kurie ir ES
rodiklius“,— pažymėjo A.Vitkienė.

Projektas veja projektą

ES finanuojamos programos — ypač pasitarnavo ligoninei. Jau
įgyvendintos šešios programos. Šiuo metu ligoninė koordinuoja
E.sveikatos plėtros programą. Programoje kartu dalyvauja septyni
regiono partneriai. Bendra programos vertė -- 1,7 mln. litų.
A.Vitkienė minėjo, jog programa visiškai funkcionuos nuo 2015-ųjų
metų. „E.sveikata bendrai vadinamos informacinėmis ir ryšių
technologijomis paremtos priemonės, kurios naudojamos gerinant
sveikatos būklės diagnostiką, gydymą ir stebėjimą. Tai suteikia
galimybę susisiekti pacientams ir sveikatos priežiūros paslaugų
teikėjams, perduoti duomenis iš vienos įstaigos į kitą arba pacientams
ar sveikatos priežiūros specialistams bendrauti tarpusavyje.

E.sveikatos priemonės gali padėti užtikrinti, kad svarbi su sveikata
susijusi informacija būtų iškart prieinama reikiamoje vietoje, tačiau
kyla abejonių dėl saugumo. Sunkiausia bus apsaugoti asmens duomenis,
kad jais nepasinaudotų pašaliniai“,— aiškino Regioninės Telšių
ligoninės laikinoji vadovė.

Kartu su Kauno klinikomis Regioninė Telšių ligoninė pasirašė
bendradarbiavimo sutartį su Šveicarija. Parengtas dviejų dalių
projektas. „Už vienos dalies lėšas Akušerijos-ginekologijos skyriui
parūpinsime daugiau kaip 170 tūkst. litų vertės naujos aparatūros,
įvairių įrenginių. Už kitos dalies projekto pinigus bus renovuojamas
Akušerijos-ginekologijos pastatas, apšiltintos sienos, stogas, įrengti
saulės kolektoriai“,— pasakojo laikinai direktorės pareigas einanti
A.Vitkienė. Šveicarijos finansuojamo projekto programos „Nėščiųjų,
gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ vertė
— 3 mln. 783 tūkst. 780 litų.

Pašnekovė sakė, kad motinos ir vaiko sveikatą ypač svarbu stiprinti.
„Aukšto lygio gimdyvių ir naujagimių priežiūra -- ligoninės prestižas.
Tad turime stengtis kuo geriau dirbti“,— pažymėjo laikinoji
direktorė. Šiemet jau gimė 180 mažylių, pernai tuo pačiu laikotarpiu
— 157. „Jeigu taip ir toliau plėsimės, gerinsime paslaugų kokybę,
naujagimių ypač sparčiai daugės ne vienetais, o dešimtimis. Svarbu
pritraukti gimdyves ir iš kitų rajonų“,— sakė A.Vitkienė.

Be ES struktūrinių fondų ir Šveicarijos programos lėšų Regioninei
Telšių ligoninei skirtos VIP lėšos. Už šį finansavimą liepos pradžioje
atlikti darbai Ginekologijos skyriuje, liko tik darbų
perdavimo-priėmimo akto procedūros.

„Būtina ruošti projektus naujam ES 2014-2017 metų struktūrinių fondų
paketui, taip pat, padedant Telšių rajono savivaldybei,
bendradarbiausime su Sveikatos apsaugos ir Finansų ministerijų
atstovais, derėsimės dėl VIP lėšų, nes būtina baigti suremontuoti
Akušerijos-ginekologijos skyriaus korpuse esančis skyrius I ir III
aukštuose, Vidaus ligų ir Psichiatrijos skyrius. Taip pat planuojame
kartu su rajono savivaldybe paruošti projektą naujai automobilių
stovėjimo aikštelei ligononės teritorijoje“,— planus pristatė
A.Vitkienė.

Sveikatos apsauga — jautri tema

Laikinoji Regioninės Telšių ligoninės direktorė atkreipė dėmesį, kad
sveikatos apsauga -- jautri tema visuomenei, nes tai paliečia
kiekvieną šeimą.

Lietuva viena iš pirmųjų Vidurio ir Rytų ES šalių narių priėmė
„Pacientų teisių ir žalos atlyginimo“ įstatymą. „2010-ųjų pabaigoje
Ciuriche (Šveicarija) įvykusioje tarptautinėje kompanijoje 23 šalių
asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams pateikta „Health Consumer
Powerhouse“ ataskaita parodė, kad Lietuva Europoje pagal pacientų
teisių gerbimą yra antroje vietoje po Šveicarijos. Tai ypač didelis
pasiekimas“,— tikino A.Vitkienė.

Konferencijoje aptartos augančios finansinės įtampos asmens sveikatos
priežiūros įstaigose, didėjančios konkurencijos tarp valstybinių ir
privačių gydymo įstaigų, neunifikuotos vadybos, per didelio
medikamentų naudojimo problemos.

Pagal 2012 metų „Euro health consumer index“ (angl. — „Europos
sveikatos vartotojų indeksas“) tyrimo rezultatus pirmauja Olandija,
Lietuva sparčiai kopia aukštyn ir yra 26-ta. Standartizuoti rodikliai
buvo suskirstyti į penkias grupes: 1) pacientų teisių ir informuotumo,
2) sveikatos priežiūros prieinamumo, 3) gydymo rezultatyvumo, 4)
prevencijos ir 5) farmacijos. „Mūsų šalis pagal pacientų teisių ir
informuotumo kriterijų užėmė 7-ąją vietą. Kartu su Lietuva vienodai
balų surinko Suomijos ir Italijos gydymo įstaigos, tad turime į ką
lygiuotis“,— baigė A.Vitkienė.

Akušerijos-ginekologijos skyriuje patalpos sutvarkytos pagal aukščiausius standartus.

Pirmosios šiemet Regioninėje Telšių ligoninėje gimusios mažylės Vakarės Girčytės sulaukę tėveliai ir sesutė

Tarsi kelionė laiku: tas pats Vidaus ligų skyriaus koridorius prieš ir po remonto.

 

Donata Kazlauskienė