Naujienos

2019-05-22 02:05:24

Geriausia padėka medikui — nuoširdus paciento žodis ir pagarba

Kai žmogų ar jo artimąjį prislegia koks negalavimas ar užpuola ligos, nori nenori, imi suprasti, jog iš tiesų brangiausias žmogaus turtas — jo sveikata. Prispyrus reikalui rūpintis šiuo turtu ar patikėti jį į profesionalų — gydytojų rankas, kartais iš seno papratimo ar įsišaknijusių netikusių įpročių griebiamasi net neteisėtų priemonių...
Lina Dijokienė

Gajūs stereotipai
Apie tokius gajus mūsų visuomenėje stereotipus, kad, pačiam ar artimajam atsidūrus gydymo įstaigoje, būtina medikus „tepti“, „atsidėkoti“ ir pan., laikraštis „Kalvotoji Žemaitija“ kalbasi su VšĮ Regioninės Telšių ligoninės saugos ir sveikatos specialiste Vida Jankauskiene, kuri yra atsakinga šioje gydymo įstaigoje dar ir už korupcijos prevenciją ir kontrolę. „Besigydantiems pacientams VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje ar konsultacinėje poliklinikoje vis dar kyla klausimas, kaip derėtų elgtis, ar reikia gydytojui neoficialiai atsidėkoti pinigais ar dovanomis. Kartais žmonėms atrodo, kad visi pas gydytojus eina su vokeliu grynųjų pinigų kišenėje... Be to, mūsų visuomenėje vis dar gajus suvokimas: „Neduosi — numarins“, „Neduosi — blogai išoperuos“ ir pan. Tokios tradicijos susiformavo per ilgą laiką. Tai — lyg savotiškas „paveldas“, kurio sunku atsisakyti“,— apgailestavo V.Jankauskienė.
Pašnekovės teigimu, VšĮ Regioninės Telšių ligoninės administracija tiki, jog, laikui bėgant, situacija šioje srityje gerės. Sudėtinga staiga, taip iškart pakeisti, nes toks elgesys paplito ir įsišaknijo, deja, per daugybę metų.
Specialistės žodžiams pritarė ir VšĮ Regioninės Telšių ligoninės direktorė Jovita Seiliuvienė. Pasak ligoninės vadovės, tikrai nė vienas gydytojas nesielgs taip, kad tyčia pakenktų pacientui, o įbruktas kyšis nepadidins jo kvalifikacijos ir profesionalumo. Visada jis gydys profesionaliai, kaip nurodoma gydymo algoritmuose, pasitelkdamas savo ir kolegų patirtį.

Kyšis — nusikaltimas
V.Jankauskienė, kalbėdama apie netikusias elgesio normas, priminė, jog dar dažnai mūsų visuomenėje kyšis vadinamas „dovana“. „Tačiau kyšio vadinimas kitu žodžiu esmės nekeičia, nes medicinos darbuotojams įstatymai draudžia priimti bet kokias dovanas. Jei medikas priima „dovaną“ už savo atliekamas pareigas, tai reiškia, kad priima kyšį. Medicinos darbuotojai už savo darbą gauna atlyginimą irjiems negalima papildomai atsidėkoti (suteikti naudos)“,— akcentavo pašnekovė.
Ji aiškino, kad kyšiu laikoma bet kokios formos nauda (pinigai, daiktai, paslaugos ar kt.), kai ji gaunama už mediko atliktą darbą ar tik už būsimą gydymą. Dovana yra privatus asmens gyvenimo faktas, ji paprastai įteikiama tam tikrų švenčių ar progų (šv. Kalėdos, Naujieji metai, gimtadieniai ar pan.) metu, tai yra nesiej ama su medikų atliekamomis pareigomis. „Jei medikui brukama šokolado, kavos, vaisių, alkoholio, vaišinama pietumis ir t.t., tai yra traktuojama kaip neteisėta veika. Džiaugiamės, kad šių dienų visuomenė yra tikrai gana sąmoninga ir dauguma pacientų žino, jog bet koks kyšio davimas yra nusikaltimas“,— pabrėžė V.Jankauskienė.
Specialistė priminė ir įstatymų nuostatas. Anot jos, jeigu kyšis duodamas, kaltas yra tas, kuris jį duoda. Toks veiksmas yra vadinamas papirkimu ir už tai Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse yra numatyta baudžiamoji atsakomybė: bauda, areštas, laisvės apribojimas arba laisvės atėmimas. Bausmės dydis priklauso nuo kyšio piniginės vertės. Jei kyšis yra priimamas, kaltas yra tas, kuris kyšį priima (pavyzdžiui, priima pinigų, nemokamai naudojasi įvairiomis paslaugomis ir pan.). Tai yra vadinama kyšininkavimu ir LR Baudžiamajame kodekse už tai taip pat yra numatyta baudžiamoji atsakomybė: bauda, areštas arba laisvės atėmimas. Bausmės dydis taip pat priklauso nuo kyšio vertės.
„Džiugina tai, kad situacija, nors ir pamažu, bet keičiasi. Vis daugiau pacientų domisi, žino, kokias paslaugas valstybė apmoka ir už kurias nereikiamokėti antrą kartą. Optimistiškai nuteikia tai, kad naujoji karta vis mažiau linkusi atsidėkoti medikams materialiai. Žinoma, pasitaiko, kad ypač tarp vyresnių pacientų atsiranda norinčių atsidėkoti—tai jiems yra elgesio norma, atėjusi iš senesnių laikų. Šie pacientai dažnai galvoja, kad kava, šokoladas ir kiti panašūs dalykai—tai visai ne kyšis, o padėka ar dovana“,— kalbėjo V.Jankauskienė.

 

Galimybė padėkoti
Pašnekovė papasakojo, jog šiuo metu pacientai ar jų artimieji gali dalyvauti gražioje ir labai prasmingoje padėkos medikams akcijoje. Lietuvos Respublikos sveikatos ap-saugos ministerija, įgyvendindama projektą„Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos apsaugos sektoriuje“, nuo 2019 metų balandžio 15 d. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, taigi — ir Regioninėje Telšių ligoninėje — vykdo informacinę kampaniją „nekišk kyšio. Padėkok gydytojui“. Šios akcijos tikslas — ugdyti pacientų savimonę ir mokyti pacientus padėkoti medikams be kyšių. Sveikatos apsaugos ministerija Telšių ligoninei skyrė du plakatus su specialiu priklijuotu voku. Vienas plakatas yra pakabintas informacinėje lentoje prie kasos, kitas— fojė prie Akušerijos-ginekologijos ir Vaikų skyrių. Taip pat šalia pacientai ras specialių šiai akcijai išleistų atvirukų, kuriuose ligoninėje besigydantys ar konsultacinėje poliklinikoje besilankantys pacientai ar jų artimieji gali parašyti medikui padėką. Tokį užrašytą atviruką galima įdėti į specialų ant plakato priklijuotą voką, įteikti medikams asmeniškai arba palikti skyriuje, kuriame buvo gydomasi. Pasibaigus akcijai, informacija apie padėkas gavusius medikus bus paviešinta mūsų įstaigos internetinėje svetainėje bei Sveikatos apsaugos ministerijos facebook paskyroje „Nekišk kyšio“.
„VšĮ Regioninė Telšių ligoninė, palaikydama LR Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvą korupcijos prevencijos sveikatos sistemos srityje bei būdama socialiai atsakinga gydymo įstaiga pasisako prieš neteisėtus mokėjimus medicinos darbuotojams. Prašome pacientų prisijungti prie valstybinės iniciatyvos, skatinančios skaidrų ir geranorišką medikų bendradarbiavimą su pacientais ar jų artimaisiais — be kyšių“,—akcentavo ir ligoninės vadovė J.Seiliuvienė.

 
Ragina keisti įpročius
Viskam reikia laiko ir pastangų — ypač norint pakeisti nusistovėjusius, per metų metus įsitvirtinusius įpročius. VšĮ Regioninės Telšių ligoninės saugos ir sveikatos specialistė V.Jankauskienė įsitikinusi, jog prie tokių pokyčių nemažai gali prisidėti geros patirties viešinimas ir su šia problema bei jos sprendimo būdais susijusios informacijos sklaida. „Labai gerai būtų, kad žmonės pradėtų dažniau kalbėti apie tai, kad gavo kokybiškas paslaugas nieko nemokėdami. Tai taptų paskata ir kitiems, tikintiems, kad gerą gydymą galima gauti be jokių neteisėtų „atsidėkojimų“. Ragintume ir vyresnės kartos pacientus sekti jaunosios kartos pavyzdžiu — žiūrėti į gydytojus kaip į savo srities profesionalus, pasiryžusius bet kokiu atveju savo darbą atlikti kaip įmanoma geriau“,— sakė V.Jankauskienė.
Ji pasakojo, jog VšĮ Regioninė Telšių ligoninė šios problemos sprendimui deda nemažai pastangų, siekdama gauti kaip įmanoma objektyvesnę informaciją ir duomenis iš pacientų. Rengiamos įvairios pacientų nuomonių apklausos. Pavyzdžiui, ir šiuo metu vykdoma anoniminė anketinė apklausa. Išeinančių iš ligoninės čia besigydžiusiųjų prašoma užpildyti anketą, kur galima pareikšti savo nuomonę apie gautas sveikatos priežiūros paslaugas bei galimai įvykusias korupcijos apraiškas.
VšĮ Regioninės Telšių ligoninės administracija bei pašnekovė — saugos ir sveikatos specialistė Vida Jankauskienė, baigdama pokalbį, dar kartą pabrėžė: medikai už savo atsakingą darbą, nuoširdžias pastangas padėti pirmiausia tikisi paprasto ir žmogiško bendravimo — pripažinimo ir pagarbos. „Juk nėra brangesnės dovanos už laimingo paciento dėkingą šypseną ir nuoširdžiai ištartus žodžius: „Ačiū, gydytojau, už sugrąžintą sveikatą“... Todėl prašome mūsų ligoninės pacientus ir jų artimuosius prisijungti prie SAM vykdomos kampanijos „Nekišk kyšio. Padėkok gydytojui“ ir užpildyti atvirukus“,— priminė saugos ir sveikatos specialistė V.Jankauskienė.